PROJEKT UNIJNY

teatr Opole, tear w Opol, teatr Opolski. teatr, teatru, opole teatr, bilety Opole, przedstawienie Opole, sztuka, w teatrze,

Teatr Ekostudio w Opolu realizuje projekt:

Organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów stacjonarnych, terapii zajęciowej w miejscu pobytu osób niesamodzielnych oraz w ośrodkach kulturalnych w ramach projektu pn.

„Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”

warsztaty zajęciowe w teatrze. Teatr w Opolu.

_______________________________________________________

RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych.1.  Aktywizacja kulturalna seniorów – teatralne warsztaty stacjonarne prowadzone w ramach projektu pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1: Aktywizacja kulturalna seniorów – teatralne warsztaty stacjonarne prowadzone w ramach projektu pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”

2: Aktywizacja kulturalna seniorów – terapia zajęciowa w miejscu dziennych pobytów osób niesamodzielnych

3: Aktywizacja kulturalna seniorów w ośrodkach kulturalnych