Regulamin Studyjnych Warsztatów Teatralnych

 1. Organizatorem Studyjnych Warsztatów Teatralnych jest Teatr Eko Studio w Opolu.
 2. Studyjne Warsztaty Teatralne skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Studyjne Warsztaty Teatralne będą się odbywać w siedzibie Teatru Eko Studio w Opolu,
  ul. Armii Krajowej 4off, w czasie ferii zimowych, w dwóch turnusach
  I turnus 13–17 lutego 2023r.,
  II turnus 20-24 lutego 2023r.
  Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00 – 14.00.
 4. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@teatrekostudio.pl do 6 lutego 2023 r. , podając w tytule wiadomości: „Studyjne Warsztaty Teatralne”.
 5. Warunkiem przyjęcia na Studyjne Warsztaty Teatralne jest przesłanie zgłoszenia z informacjami dotyczącymi Uczestnika (imię, nazwisko, wiek, szkoła, adres e-mail, numer telefonu). Osoby niepełnoletnie prosimy dodatkowo o dostarczenie pisemnej zgody rodziców.
 6. Osoby wysyłające zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i potwierdzenie tego w mailu zgłoszeniowym.
 7. Liczba uczestników Studyjnych Warsztatów Teatralnych jest ograniczona (12 osób). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data przesłania maila – do 6 lutego 2023 r.
 8. Organizator poinformuje Uczestników, drogą mailową, o wynikach rekrutacji do 6 lutego 2023 r.
 9. Koszt udziału w Studyjnych Warsztatach Teatralnych to 300 zł od osoby za jeden turnus. Osoby zakwalifikowane do udziału w Warsztatach prosimy o dokonanie wpłaty tej sumy na konto Teatru Eko Studio: nr konta 65 1050 1504 1000 0022 3304 9580 najpóźniej do 10 lutego 2023 r. Dowód wpłaty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@teatrekostudio.pl, z adnotacją: „Studyjne Warsztaty Teatralne”.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące Warsztatów znajdują się na stronie internetowej: facebook.com/teatr.ekostudio oraz na stronie Teatru Eko Studio w zakładce STUDYJNE WARSZTATY
 11. W przypadku rezygnacji z Warsztatów Organizator zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem zajęć. Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy wynosi do 2 tygodni.
 12. Uwaga! Obowiązuje obuwie zastępcze oraz wygodna odzież, która nie będzie krępować ruchów w czasie zajęć. Organizatorzy zapewniają napoje i drobne przekąski.