Aktualności

  • PODRZUCONE SŁOWA 29 lipca godz. 19:07 – Spektakl w ramach projektu ROPS

    Organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów stacjonarnych, terapii zajęciowej w miejscu pobytu osób niesamodzielnych oraz w ośrodkach kulturalnych w ramach projektu pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” 29 lipca godz. 19:07 „Podrzucone słowa” Spektakl Teatru Ekostudio w reżyserii Andrzeja Czernika ukazujący losy rodziny Śląskiej w czasie