Aktualności

  • PODRZUCONE SŁOWA – spektakl w ramach projektu ROPS 29 lipca godz. 11:01

    PODRZUCONE SŁOWA – spektakl w ramach projektu ROPS 29 lipca godz. 11:01 Teatr Ekostudio realizuje projekt: Organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów stacjonarnych, terapii zajęciowej w miejscu pobytu osób niesamodzielnych oraz w ośrodkach kulturalnych w ramach projektu pn.„Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”teatr Opolski, „Podrzucone słowa” 29