„Przerzucane słowa”/spektakl teatralny w ramach projektu ROPS

6 października 2019 roku, godz. 15:03

„PRZERZUCANE SŁOWA” – na podstawie korespondencji jenieckiej powstańców warszawskich – Stalag 344 Lamsdorf (Łambinowice) w 1944 r.

Spektakl został wyreżyserowany przez teatr Opole, Przerzucane słowa przedstawienie w Opolu, przedstawienie, bilety do teatru, Andrzeja Czernika na podstawie unikatowej dziś korespondencji jenieckiej powstańców warszawskich, przechowywanej w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Jako małe kartki obciążane kamieniami, była ona przerzucana przez druty, dzielące sektory Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) w 1944 r. Zawiera wszystko to, co wtedy było dla jeńców najważniejsze: problemy dnia codziennego, jak głód, zimno, wszy, brak papieru i ołówka, papierosów, także strach, niepewność i niepokój co do losów własnych, najbliższych i kraju czy potrzebę odwzajemnianych uczuć i nadzieję na lepszą przyszłość – sprawy, którymi żyło około sześć tysięcy powstańców, przetrzymywanych w jenieckim kompleksie obozowym Lamsdorf.

Reżyseria – Andrzej Czernik.
Scenografia i kostiumy – Małgorzata Kowalcze.
Kompozycja świateł – Grzegorz Cwalina.
Obsada: Anisa Raik, Beata Wnęk-Malec, Leszek Malec, Przemysław Czernik, Michał Świtała.

teatr Opole, tear w Opol, teatr Opolski. teatr, teatru, opole teatr, bilety Opole, przedstawienie Opole, sztuka, w teatrze,

Teatr Ekostudio realizuje projekt:

Organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów stacjonarnych, terapii zajęciowej w miejscu pobytu osób niesamodzielnych oraz w ośrodkach kulturalnych w ramach projektu pn.

„Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”

teatr OpoleNowy 4