Przyjazd Króla Kazimierza do Opola

19 października 2005r.

Widowisko plenerowe.
Scenariusz i reżyseria: Andrzej Czernik

350 lat temu, król Jan Kazimierz, wraz z małżonką Marią Ludwiką przyjechał do Opola na kongregację senatorów. Tu w Opolu radzili nad sposobem odparcia „potopu” szwedzkiego.

Król Jan Kazimierz – Leszek Malec
Maria Ludwika – Beata Wnęk-Malec
Senator – Mirosław Bednarek
Marszałek dworu – Waldemar Kotas
Posłaniec – Przemysław Czernik
Rycerstwo – Opolskie Bractwo Rycerskie