„Zaplastikowani”- bajka ekologiczna

Autor: Andrzej Czernik

Bajka edukacyjna, poruszająca problem  szkodliwych działań  człowieka  i ich konsekwencji  dla świata zwierząt . Skutki zaśmiecenia plastikowymi odpadami, z którymi mierzą się zwierzęta , powoduje  podjęcie przez nie zdecydowanych działań.  Spektakl ma formę interaktywną, zachęcającą do aktywnego udziału dzieci  i  wzbogacony jest  piosenkami.

Dla dzieci od lat 3

Występują: Bogdan Zieliński oraz Przemysław Czernik/ Andrzej Czernik

Scenariusz i reżyseria: Andrzej Czernik

Czas trwania: 35 minut